aaarisolation.be (“aaarisolation.be”) beheert de website van aaarisolation.be en kan andere websites exploiteren. Het is aaarisolation.be-beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten verzamelt aaarisolation.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van aaarisolation.be bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers van aaarisolation.be haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan aaarisolation.be geaggregeerde niet-persoonlijk identificerende informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

aaarisolation.be verzamelt ook potentieel persoonlijk identificerende informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op aaarisolation.be website blogs / sites. aaarisolation.be maakt alleen ingelogde gebruikers- en commentator-IP-adressen bekend onder dezelfde omstandigheden als het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat commentator-IP-adressen en e-mailadressen zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking is achtergelaten.

Verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van websites van aaarisolation.be kiezen ervoor om met aaarisolation.be te communiceren op manieren die aaarisolation.be vereisen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het soort informatie dat aaarisolation.be verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld bezoekers die zich aanmelden op de website aaarisolation.be om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met aaarisolation.be wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, waaronder zo nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt aaarisolation.be dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met aaarisolation.be te vervullen. aaarisolation.be maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend anders dan hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met de waarschuwing dat het hen kan verhinderen om bepaalde website-gerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

aaarisolation.be kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. aaarisolation.be kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Aaarisolation.be maakt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend, behalve zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

aaarisolation.be onthult potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen aan die van haar werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (i) die informatie moeten kennen om deze namens aaarisolation.be te verwerken of om beschikbare diensten te leveren bij aaarisolation .be websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van aaarisolation.be te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. aaarisolation.be zal potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Anders dan zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult aaarisolation.be potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer aaarisolation.be gelooft in goede van mening dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van aaarisolation.be, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een website van aaarisolation.be en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan aaarisolation.be u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er gaande is met aaarisolation.be en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. aaarisolation.be neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie.

koekjes

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. aaarisolation.be maakt gebruik van cookies om aaarisolation.be te helpen bezoekers te identificeren en te volgen, hun gebruik van aaarisolation.be-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. bezoekers van aaarisolation.be die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browsers zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de websites van aaarisolation.be gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van websites van aaarisolation.be mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Zakelijke overdrachten

Als aaarisolation.be, of vrijwel al zijn activa, zouden worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat aaarisolation.be failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van aaarisolation.be uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat ze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door aaarisolation.be en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan aaarisolation.be van tijd tot tijd haar Privacybeleid wijzigen, en naar eigen goeddunken. aaarisolation.be moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een website-account van aaarisolation.be hebt, ontvangt u mogelijk ook een melding over deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.